Alapítva: 2008.
H - 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.
Tel.: +36-88-420-011
Fax: +36-88-410-255
Adószám: 19384816-1-19
Bankszámla: Magnet Bank Zrt. 17600066-00913407-00200004
Alapítványi célok
Kuratórium
Alapító okirat
Határozatok
Pályázat-kiírások
SZJA 1%
Közhasznúsági jelentések
Dokumentumok
KSH
Jupiter-Delta
Padányi Katolikus Iskola

Alapítványi célok

Alapítványunk a Padányi Katolikus Iskola Pedagógiai Programjában meghatározott oktatási-nevelési tevékenységéhez kötődően az intézmény következő tevékenységeit támogatja:

 • az intézményben tanuló fiatalok oktatásának, nevelésének segítése, a szociálisan rászorultak támogatása;
 • intézményben tanuló fiatalok oktatását-nevelését közvetlenül szolgáló tárgyi feltételek javítása;
 • intézményben tanuló fiatalok oktatását-nevelését szolgáló, az intézmény által szervezett és/vagy rendezett kulturális rendezvények, vagy tanulmányi versenyek támogatása;
 • az iskola tanulói számára szervezett iskolai tehetségfejlesztő és tehetséggondozó nevelőoktató tevékenység segítése;
 • az iskola tanulóinak tanulmányi versenyekre történő felkészítésének és azokon való részvételének elősegítése;
 • az iskola tanulói tanulmányi pályázatainak, tudományos kutatásainak támogatása;
 • az iskola tanulói számára szervezett külföldi tanulmányutak, szakmai cserekapcsolatok előmozdítása;
 • az iskola tanulói számára az intézmény által nyújtott gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységek, szolgáltatások támogatása;
 • az intézményben tanuló fiatalokkal a papi, szerzetesi hivatás megismertetése és az ilyen hivatásra készülők speciális támogatása;
 • a célok megvalósítása érdekében kapcsolat keresése és tartása olyan bel- és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, főként egyházi testületekkel, amelyek akár erkölcsileg, akár anyagilag segíteni tudják a célok elérését;
 • hasonló célzatú hazai és külföldi szervezetekkel, alapítványokkal, oktatási intézményekkel való kapcsolat kialakítása és fenntartása.

Az e pontban rögzített célok megvalósítására irányuló fenti tevékenységek megfelelnek a 2011. évi CLXXXIX. tv 13. § (1) bekezdés 7., 8. és 15. pontjában, valamint a 2011. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) bekezdés 19. és 20. pontjában meghatározott közfeladatoknak.

A weblap lekérésnek dátuma: 2024. május 29.
© 2008-2024 Padányi Schola Alapítvány, Veszprém (Hungary)