Ugrás a kezdőlapra!
Legutóbb frissített tartalmak:
  2016-09-22 FELHÍVÁS: Főegyházmegyei Szavalóverseny ...
  2016-09-22 Szakkörök igénybevételének lehetősége, m ...
  2016-09-21 Lelkigyakorlat: 5. és 9. évfolyam (2016. ...
  2016-09-12 Ifjúsági Világtalálkozó (Lengyelország, ...
  2016-09-09 Közlemény
  2016-09-08 Padányisok a lengyelországi Ifjúsági Vil ...
  2016-09-04 Iskolai tanév helyi rendje
  2016-09-01 A veszprémi Irgalmas Nővérek hű tanítván ...
  2016-08-25 Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont ...
  2016-08-18 Szakmai munkaközösségek (2016/17)
2016. szeptember 25. vasárnap
Napi evangélium:
SZENTEK KALENDÁRIUMA:
Szent Ermenfríd hitvalló +~ 670, Szent Eufrozina, Szent Kleofás vértanú +~ 50, Szent Pámbó hitvalló +~ 385.
 
PARTNEREK

Ugrás a Tótvázsonyi Tagiskola honlapjára
Tótvázsonyi
Tagiskola


Ugrás a Fenntartó, Veszprémi Érsekség honlapjára
A fenntartó
Veszprémi Érsekség


Ugrás a Padányi Schola Alapítvány honlapjára


Padányi
ÖSD
VizsgaközpontTehetségpont


Ugrás a Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium honlapjára honlapjára
Davidikum
Kollégium


Ugrás a Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium honlapjára honlapjára
Szaléziánum


Ugrás a Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium honlapjára honlapjára
Eötvös Károly
Megyei
KönyvtárÉpületenergetikai
fejlesztésFELHÍVÁS: Főegyházmegyei Szavalóverseny és Rajzverseny!

Ikt. sz.: 1010./2016
Kelt: 2016. szeptember 22
Lejárat: 1970. január 19
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

 

A VESZPRÉMI ÉRSEKSÉG
ÉS A
PADÁNYI
KATOLIKUS ISKOLA
VERSENYRE HÍVJA
A FŐEGYHÁZMEGYE DIÁKJAIT!

 • Versenyek (egyidejűleg):
  • Főegyházmegyei Szavalóverseny (3-12. évf.)
  • Főegyházmegyei Rajzverseny (5-12. évf.)
 • Időpont:
  2016. november 12. szombat
  9:00 óra
 • Helyszín:
  Padányi Katolikus Iskola,
  8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.
 • Nevezés díja: egységesen 500,-Ft/fő, amit csak egyösszegben, banki átutalással a nevező intézmény fizethet meg. Részletek a letölthető Nevezési lapon
 • Nevezés módja: Nevezési lap (PDF - 197,7 kiB)
 • Nevezési határidő: 2016. október 28. péntek, 11:00 óra
 • Nyomtatható versenykiírások:
  Szavalóverseny 2016
  (PDF - 91,1 kiB)

  Rajzverseny 2016
  (PDF - 539,2 kiB)

Kámánné Szőke Katalin magyartanár, szervező
Papp Erzsébet rajztanár, szervező

Közlemény

Ikt. sz.: 1005./2016
Kelt: 2016. szeptember 9
Lejárat: 2016. október 31
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Közlemény

Tisztelt Honlaplátogatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a továbbiakban az egyes osztályok órarendjeit csak a MozaNapló-ba való bejelentkezés után lehet megtekinteni, az iskolai honlapról azok nem elérhetőek.


Szabó László Miklós
igazgató

A veszprémi Irgalmas Nővérek hű tanítványa

Ikt. sz.: 1002./2016
Kelt: 2016. szeptember 1
Lejárat: 2017. június 30
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

A veszprémi Irgalmas Nővérek hű tanítványa


(PDF - 212,9 kiB)

Krámli Zsuzsanna
tanárnő

Elhunyt Borián Tibor Sch. P. atya, nyugalmazott igazgatónk

Ikt. sz.: 995./2016
Kelt: 2016. július 18
Lejárat: 2016. szeptember 30
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Elhunyt Borián Tibor Sch. P. atya, nyugalmazott igazgatónk

"Amiképpen az Atya szeretett engem,
én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben
az én szeretetemben."
(János evangéliuma 15,9)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk nyugalmazott igazgatója, Borián Tibor atya 2016. július 18-án, életének 83. évében csendesen elhunyt.

Embersége, bölcsessége, tudása és szeretete nyolc éven át óvta iskolánk diákjait, tanárait és minden dolgozóját.

Részvéttel hozzátartozói felé, a feltámadás bizonyosságában élve búcsúzunk tőle. Emléke mindig velünk él.

Borián Tibor atya temetése 2016. augusztus 5-én, pénteken 14:30 órakor lesz Budapesten, a Rákoskeresztúri Új Köztemető piarista sírkertjében.

Hivatalos gyászjelentés (PDF - 74,7 kiB)

Borián Tibor piarista szerzetes atya életútja

a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolájának nyugalmazott igazgatója 1998-2006 között.
1933. november 22-én, Szent Cecília napján született a Veszprém közelében fekvő Hajmáskéren orvos családból.
Elemi iskoláit Hajmáskéren, gimnáziumi tanulmányait 1944-től 1948-ig a veszprémi Piarista Gimnáziumban, majd 1948-tól 1952-ig a jogutód Állami Gimnázium, később Lovassy László Gimnáziumban végezte. 1952-ben érettségizett, majd a Piarista Rendbe lépett Budapesten. Szerzetesnövendékként 1952-től 1959-ig teológiai tanulmányokat folytatott a Piarista Rend Főiskoláján.
Közben párhuzamosan 1955-től 1959-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarán magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Pappá szentelték 1958-ban.
1959-től 1967-ig a Piarista Rend kecskeméti gimnáziumában tanított és kollégiumi nevelő volt.
1967-től 1978-ig Budapesten a rendi növendékek prefektusa (elöljárója). Ugyanakkor a budapesti Piarista Gimnázium magyar-történelem, 1976-tól ének tanára is. Az iskolai diákkórust Kecskeméten és Budapesten is vezeti. A Piarista Főiskolán egyházi zenét, pedagógiát és ókeresztény irodalomtörténetet (patrológiát) tanít.
1976-tól 1979-ig a tartományfőnöki irodát vezeti, a rendtartomány jogi asszisztense. 1979-től 1985-ig a budapesti rendház főnöke, 1985-től 1998-ig a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója.
A piarista öregdiákok énekkarát, a Kalazancius (1983-tól Sík Sándor) kórust 1976-tól vezeti. A kórus később a Magyar Piarista Diákszövetség Sík Sándor Kamarakórusa néven szerepel.
Számos előadást tartott és cikket írt pedagógiai, egyháztörténeti és egyházzenei témákból. 3 évig a katolikus iskolák magyar szakfelügyeletét látta el az 1980-as években. 1978-ban Rómában rendtörténeti tanulmányokat végzett.

A Padányi Katolikus Iskolában

1998-tól tartományfőnöki engedéllyel a Veszprémi Érsekség szolgálatában a veszprémi Padányi Biró Márton Római Katolikus Iskola igazgatója és magyartanára. Rendszeres lelkipásztori kisegítő a veszprémi Regina Mundi plébánián.
Borián Tibor atya iskolánknak 1998-2006 között volt igazgatója. Így lehetősége nyílt szeretett városában, Veszprémben tanítani, nevelni a megye ifjúságát. Iskolánkban szigorú, következetes igazgatói munkája mellett a legtöbb időt a diákjaival való törődésre fordította. Tanítványai a magyar irodalom, történelem, fizika, matematika, kutatás, gyógyítás és a jog területén egyaránt jeleskednek.

Pedagógiai munkássága a Padányiban:

Igazgatósága idején jelentős mértékben gyarapodott a Padányi Iskola létszámában, infrastruktúrájában: a 930 nappali tagozatos diák az európai normáknak megfelelő új tornacsarnokot, iskolai éttermet, informatika szaktantermeket kapott. A tanítás tárgyi feltételei tovább bővültek.
Igazgatása alatt teljesedett ki a nyolcévfolyamos gimnáziumi képzés iskolánkban, valamint megmaradt - a régióban egyedüliként - az 1968-ban indított egészségügyi szakközépiskola egy megújult formája. Az iskolában folyó, érettségire épülő egészségügyi szakképzéseket és az akkreditált felnőttképzést is támogatta.
Igazgatása alatt vált az iskola 1999-től gyakorlóiskolává, amely a Pannon Egyetem (Veszprémi Egyetem) és a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanárjelölt hallgatóit egyaránt fogadja (idegen nyelvi, bölcsészeti, informatikai és kémiai tudományszakokon).
Borián atya szívügye volt iskolánk "Padányi Schola" középiskolai kórusának magas színvonalú működése. Az énekkar külföldi vendégszerepléseit szervezte (Salzburg, Bamberg, Kolozsvár, Krakkó, Tarnów), ezekkel a magyar kórus-művészet és városunk hírnevét is öregbítette.
Vezetése alatt bővültek az intézmény külföldi kapcsolatai: Bamberg, Passau, Hauzenberg (Németország), Angers (Franciaország), Kolozsvár (Erdély - Románia), Tarnów (Lengyelország).
Fontos feladatának tartotta, hogy diákjai ismerjék meg lakóhelyük történelmi és helytörténeti múltját. Piarista szerzetes tanárként törekedett az ifjúság magyarságtudatának fejlesztésére. Mint az '56-os budapesti események szemtanúja, meglátásairól, élményeiről előadást tartott a forradalom 50. évfordulója jegyében "Az utca túlsó oldalán" címmel a KÉSZ felkérésére.
Önzetlensége, szociális érzékenysége, humánuma nevelő erejű volt. Küldetésének érezte a betegek és elesettek segítését és diákjait erre ösztönözte.
Irányításával 2004-ben nyolcadik alkalommal rendezte meg az iskola a Veszprém Főegyházmegyei Szavalóversenyt, amelyen a főegyházmegye világnézettől függetlenül évről évre általános- és középiskolás 100-150 diákja vesz részt.
2003-2006-ig ő volt a Davidikum Római Katolikus Középiskolai és Főiskolai Kollégium igazgatója is. Egyedülállóan jó kapcsolat alakult ki a növendékek, a növendékek szülei, a kollégium igazgatója és nevelők között: így rendszeresek voltak a szülői értekezletek és folyamatos a kölcsönös tájékozódás.
Igazgatósága alatt iskolánk két tanárának és két végzős diákjának ítélte oda a veszprémi Brusznyai Árpád Alapítvány a Brusznyai-díjat.

Más veszprémi tevékenységei

Borián atya Veszprém város körzetének is aktív szereplője volt: mint a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi alelnöke, a Piarista Öregdiákok Szövetségének veszprémi elnöke, s a városi rendezvények gyakori látogatója.
Egyik kezdeményezője volt a veszprémi Piarista Templom orgonája és épülete felújításának, ahol havi rendszerességgel mutatott be szentmisét.
A Ranolder téri Szent Anna-kápolna rekonstrukciójából úgyszintén kivette részét, mely a megújuló Belváros szép színfoltja lett.
A Szent László templomban a német kisebbség kérésére német nyelvű szentmiséket mondott. A kisebbségi rendezvényeket is támogatta, például helyet adott rendezvényeiknek (Davidikum).
A Regina Mundi plébániatemplomban kisegítő plébánosként lelkipásztori feladatokat is ellátott.
Pedagógiai, egyháztörténeti és egyházzenei témákban rendszeresen publikált.

Elismerései Veszprémben

Tibor atyát a veszprémi székhelyű Brusznyai Árpád Alapítvány 2007. január 13-án a Pannon Egyetem aulájában Brusznyai Árpád Emlékéremmel tüntette ki. 2012-ben a város Pro Urbe díjjal ismerte el tevékenységét, 2015-ben pedig a veszprémi Pannon Egyetem Volkra Ottó-díjjal.

Megemlékezések

Kámánné Szőke Katalin tanárnő megemlékezése Tibor atyáról (PDF - 106,0 kiB)

Borián atya emlékezete a Magyarországi Piarista Rend honlapján (PDF - 181,4 kiB)

Toldi Éva: A "vég" folytatás... Borián Tibor atya emlékére - cikk, 2016.07.21. (PDF - 201,5 kiB)


A Padányi Katolikus Iskola közössége nevében:

Szabó László Miklós
igazgató

Közösségi szolgálat: partnerszervezetek listája FRISSÜLT

Ikt. sz.: 922./2016
Kelt: 2016. március 11
Lejárat: 2016. december 31
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Közösségi szolgálat: partnerszervezetek listája FRISSÜLT

Kedves 9-12. évfolyamos Diákjaink!

Az 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatosan, a Padányival együttműködési megállapodást kötött befogadó szervezetek listáját frissítettük, a dokumentum elérhető itt:

LETÖLTÉS (PDF - 336,2 kiB)


Magyarné Sipos Mária
igazgatóhelyettes
iskolai felelős

Ikt. sz.: 501./
Kelt:
Lejárat:
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Lelkigyakorlat: 5. és 9. évfolyam (2016.09.26.)

Ikt. sz.: 1008./2016
Kelt: 2016. szeptember 21
Lejárat: 2016. szeptember 26
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...


(PDF - 344,1 kiB)


Hit- és erkölcstan munkaközösség tanárai

Padányisok a lengyelországi Ifjúsági Világtalálkozón

Ikt. sz.: 1004./2016
Kelt: 2016. szeptember 8
Lejárat: 2017. június 30
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Padányisok a lengyelországi Ifjúsági Világtalálkozón

Július utolsó hetében a veszprémi az iskolánk diákjai részt vettek a krakkói Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón. Szállásunkról a partneriskola diákjainak családjai gondoskodtak, Krakkó központjában, így jobban megismerhettük a város hangulatát, részt vehettük az esti rendezvényeken és jobban megismerkedhettünk több nemzet fiataljaival.
A programok a Világtalálkozó mottója köré szerveződtek: Boldogok az Irgalmasak, mert ők irgalmat nyernek.
Az ott töltött egy hét alatt nagyon sok rendezvényén vettük részt: a nyitó szentmisén, a katekéziseken és szentmisén a krakkói magyar templomban. Mi is izgalommal vártuk a pápa érkezesét, elgyalogoltunk a keresztút helyszínére, a krakkói Blonia-parkba, és ott is részt vettünk a pápa által mondott misén.
A legnagyobb központi események a Campus Misericordiaeben, az Irgalmasság mezején zajlottak, nyolc kilométerre Krakkótól. Az éjszakai virrasztáson, amelyen szentatya is részt vett, jó volt együtt imádkozni és átélni a közösség erejét. Az est végén gyertyákat gyújtottunk, ami nagyon hangulatos volt. Az este koncerttel végződött. Vasárnap pedig a szentatya által celebrált záró szentmise következett. Akkor tudtuk meg, hogy a következő ifjúsági találkozó 2019-ben Panamában lesz.
A vallásos jellegű rendezvényeken kívül más programokra is sor került. Megtekintettük Krakkó nevezetességeit, a Maria-templomot. a Posztócsarnokot, a zsidó negyedet, a Barbakánt és a város legfontosabb tereit. Ellátogattunk a nagyon vendégszerető domonkosok templomába és kolostorába, valamint megnéztük a bochniai sóbányát.
Az óriási tömeg, amitől kezdetben sokán féltek, valóban nagyszerű élménnyé vált a számunkra: mindenki énekelt, pacsizott, integetett. Ez a közvetlen felebaráti szeretet mindvégig jellemző volt.
Befejezésül rövid élménybeszámolók azoktól a diákoktól. akik részt vettek a krakkói eseményen.

"Szerintem az egész fantasztikus volt, es főleg az tetszett benne, hogy Krakkóban rendezték, mivel szeretem a lengyeleket, Lengyelországot, es gyakorolhattam a lengyel nyelvet is."
Sándor Tamás 10.A

"Számomra a legnagyobb meglepetés a lengyel családok vendégszeretete volt. Jártam már több országban, de ehhez hasonló kedves és meleg fogadtatásban nem volt még részem. Sokan kérdezték, hogy honnan jöttem, és amikor elmondtam, már rá is vágták - mosollyal az arcukon - hogy lengyel-magyar barátság.

Az utolsó napon a családoktól való búcsúzás egészen megható volt, mert szinte családtagnak érezhettem magam a Krakkóban eltöltött egy hét alatt. Sok-sok élménnyel, ajándékkal és persze felejthetetlen emlékekkel térhettem haza. A vendéglátó család azzal indított útnak, hogy szívesen találkoznának velem ismét, és jó lenne, ha tartanánk a kapcsolatot továbbra is. Remélem nekem is lesz majd alkalmam viszonozni a vendégszeretetüket."
Márton Pál 11.R

"Az IVT igazán felemelő alkalom volt a számomra, látni a sok embert - hogy ennyi nép, ennyi kultúra között eltűntek a különbségek azon a héten. Mindannyian együtt imádkoztunk és énekeltünk. Számomra hatalmas élmény volt barátkozni jókedvű és derűs külföldiekkel, akik rendkívül barátságosak voltak. Sikerült összebarátkoznom egy nagyon szimpatikus olasz csoporttal amikor egyszer eltévedtem a városban. Aznap az egész délutánt velük töltöttem, és mint egy fekete bárány vonultam a csoporttal és közbe olasz zászlóval a kezembe tapsolva és kiabálva skandáltuk az olasz indulót. Annyira megkedveltük egymást, hogy azóta is tartjuk a kapcsolatot. Nagyon hálás vagyok a Jó Istennek, a szervezőknek, akik mindent megtettek a biztonságunkért és kényelmünkért, illetve szeretném megköszönni Renáta néninek a lehetőséget, hogy öregdiákként örömmel hívott erre a nívós eseményre és akihez bármikor bizalommal fordulhattunk.

Páter Dániel (öreg diák, Pannon egyetem hallgatója)

"Ami számomra nagyon meghatározó élmény volt az az volt mikor a pápával találkozhattunk. Már nagyon rég szerettem volna testközelből látni, ami a véletleneknek köszönhetően sikerült is. Az is nagyon jó élmény volt mikor különböző helyeken más-más országokból származó fiatalok odajöttek és elkezdtek velünk beszélgetni, barátkozni. A hangulat is fenomenális volt ahogy mindenki a saját nemzetét képviselte és saját dalaikat, mondókáikat zengték. A padányis csapat hamar összeszokott es jó volt a hangulat már a buszon is, aztán később csak egyre bensőségesebb lett."
Ernhöffer Livia 11.A


Winerowicz-Papp Renáta
kísérő tanár

Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont címet kapott

Ikt. sz.: 1000./2016
Kelt: 2016. augusztus 25
Lejárat: 2017. június 30
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont címet kapott

Örömmel adjuk hírül, hogy a Padányi Katolikus Iskola a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács helyi hatókörű, akkreditált kiváló Tehetségpontja címet ismét elnyerte három évre. A hivatalos átadásra várhatólag 2016. október 1-én kerül sor, Budapesten.


Magyarné Sipos Mária
igazgatóhelyettes

Étkezési térítési díjfizetés változása!

Ikt. sz.: 996./2016
Kelt: 2016. június 17
Lejárat: 2016. december 31
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Étkezési térítési díjfizetés változása!

Tisztelt Szülők

A 2016/17. tanév szeptemberétől az étkezési díjak befizetése az alábbi bankszámlára átutalással történik:

11748007-20195380

Az átutalásnál, illetve a bankszámlára történő befizetésnél kérjük, a közlemény-rovatban gyermek nevét és osztályát feltüntetni szíveskedjenek!

A szeptember havi étkezési igények jelzése

Az alábbi időpontokban lehetséges:

2016. augusztus 22-26. (hétfő-péntek) 8:30-13:20 óra között.

Alsó tagozatos diákok esetébn, ha a tanuló kedvezményes étkezésre jogosult, szeretnénk kérni, az erre vonatkozó igazolásokat is hozzák magukkal a fent jelzett időpontokban (családi pótlék, orvosi igazolások ... stb.)!

Veszprém, 2016. július 20.


Szántóné Matuz Virág Eszter
gazdasági vezető

Közösség szolgálat - 9-12. évfolyamosoknak

Ikt. sz.: 840./2015
Kelt: 2015. augusztus 19
Lejárat: 2018. december 31
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Tisztelt Szülők, Kedves Középiskolásaink!

A 2016. január 1. után megkezdett érettségi vizsga esetében már kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni.
Ezzel kapcsolatban segítséget nyújthat Önöknek az alábbi weblapunk:

Közösségi szolgálat

Veszprém, 2015. augusztus 19.


Magyarné Sipos Mária
igazgatóhelyettes

Az összes hirdetmény megtekintése


A weblaplekérésének dátuma: 2016. szeptember 25 vasárnap
© 1991-2016 - Padányi Katolikus Iskola, Veszprém (Hungary)