Ugrás a kezdőlapra!
Legutóbb frissített tartalmak:
  2016-08-31 ÖSD-Vizsgaközpont: 2016. évi vizsgaidősz ...
  2016-08-31 Megszűnik a tankönyvek iskolai visszáruj ...
  2016-08-25 Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont ...
  2016-08-18 Tanévkezdési információk (2016/17.)
  2016-08-18 Szakmai munkaközösségek (2016/17)
  2016-08-18 Impresszum
  2016-08-17 A Padányi iskolatörténete
  2016-08-17 Igazgatóink voltak... (1854-től)
  2016-08-17 Nem pedagógus dolgozók
  2016-08-10 Padányi ÖSD-Vizsgaközpont
2016. augusztus 31. szerda
Napi evangélium:
KALENDÁRIUM:
az iskola tornacsarnok Alapítólevele ("Lectori salutem ...") alapkőbe helyezésének 18. évfordulója (1998).
SZENTEK KALENDÁRIUMA:
Szent Arisztid. Esztergom-Budapest: a bazilika-főszékesegyház felszentelése - Ünnep, Ancina Juvenalis Szent János hitvalló + 1604, Trieri Szent Paulin püspök és hitvalló + 358, Szent Rajmund Nonnatusz (Születetlen) szerzetes + 1240.
 
PARTNEREK

Ugrás a Tótvázsonyi Tagiskola honlapjára
Tótvázsonyi
Tagiskola


Ugrás a Fenntartó, Veszprémi Érsekség honlapjára
A fenntartó
Veszprémi Érsekség


Ugrás a Padányi Schola Alapítvány honlapjára


Padányi
ÖSD
VizsgaközpontTehetségpont


Ugrás a Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium honlapjára honlapjára
Davidikum
Kollégium


Ugrás a Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium honlapjára honlapjára
Szaléziánum


Ugrás a Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium honlapjára honlapjára
Eötvös Károly
Megyei
KönyvtárÉpületenergetikai
fejlesztésMegszűnik a tankönyvek iskolai visszáruja!

Ikt. sz.: 988./2016
Kelt: 2016. augusztus 31
Lejárat: 2016. szeptember 20
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Megszűnik a tankönyvek iskolai visszáruja!

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulóink és Leendő Diákjaink!

A 2016/2017. tanévre rendelt tankönyvek rendelését 2016. június 30-ig lehet módosítani. Ez után a tankönyveket szeptemberben a szülőnek már át kell vennie, majd saját költségén a KELLO-nak visszaküldenie, akkor is, ha közben a tanuló iskolát vált, elköltözik, évet ismétel, magántanuló lesz, stb.
Tehát mindenki időben gondolja át terveit, mert a KELLO átterheli a postaköltségeket a szülőkre!

A befizetés módjai:
A KELLO szülői felületén meg lehet tekinteni a tanuló tankönyveinek árát, ki lehet választani a fizetési módot.
A tankönyvek ára fizethető online (ezen a felületen), illetve átutalással, valamint utalványokkal és készpénzzel a postahivatalokban.
Az utalásoknál a tanuló oktatási azonosítóját és a számla számát fel kell tüntetni a könnyebb azonosítás érdekében. A tankönyv számláját ekkor az iskolában kapják meg a szülők.

Státuszmódosítás:
Státuszmódosítást - amikor a tanulónak fizetősből - nem fizetősbe változik a státusza - 2016. június 30-ig, illetve szeptember 1-től szeptember 30-ig tudunk a tankönyvszámlázó programban végezni.
Azok a szülők, akik még nem adták le papírjaikat az ingyen tankönyvhöz való jogosultsághoz, - saját érdekükben, kérjük sürgősen tegyék meg!!! –, mert a késve leadott igazolások késedelmes tankönyvhöz jutást eredményeznek. Ezen tanulók névsorát megtekinthetik a pénztár és a porta mellett is.
Kérjük, minden ingyen tankönyvben érintett vessen rá egy pillantást, szerepel-e a neve ezeken a listákon!? Vitás esetekben a pénztárban egyeztethetnek.
Akik a nyáron jutnak hozzá igazolásokhoz, azt az ügyeleti napokon adják le az iskolának, az egyszerűbb ügyintézés érdekében.

Köszönettel:


Horváth Julianna
tankönyvfelelős

Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont címet kapott

Ikt. sz.: 1000./2016
Kelt: 2016. augusztus 25
Lejárat: 2017. június 30
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont címet kapott

Örömmel adjuk hírül, hogy a Padányi Katolikus Iskola a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács helyi hatókörű, akkreditált kiváló Tehetségpontja címet ismét elnyerte három évre. A hivatalos átadásra várhatólag 2016. október 1-én kerül sor, Budapesten.


Magyarné Sipos Mária
igazgatóhelyettes

Elhunyt Borián Tibor Sch. P. atya, nyugalmazott igazgatónk

Ikt. sz.: 995./2016
Kelt: 2016. július 18
Lejárat: 2016. szeptember 30
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Elhunyt Borián Tibor Sch. P. atya, nyugalmazott igazgatónk

"Amiképpen az Atya szeretett engem,
én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben
az én szeretetemben."
(János evangéliuma 15,9)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk nyugalmazott igazgatója, Borián Tibor atya 2016. július 18-án, életének 83. évében csendesen elhunyt.

Embersége, bölcsessége, tudása és szeretete nyolc éven át óvta iskolánk diákjait, tanárait és minden dolgozóját.

Részvéttel hozzátartozói felé, a feltámadás bizonyosságában élve búcsúzunk tőle. Emléke mindig velünk él.

Borián Tibor atya temetése 2016. augusztus 5-én, pénteken 14:30 órakor lesz Budapesten, a Rákoskeresztúri Új Köztemető piarista sírkertjében.

Hivatalos gyászjelentés (PDF - 74,7 kiB)

Borián Tibor piarista szerzetes atya életútja

a Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Gyakorlóiskolájának nyugalmazott igazgatója 1998-2006 között.
1933. november 22-én, Szent Cecília napján született a Veszprém közelében fekvő Hajmáskéren orvos családból.
Elemi iskoláit Hajmáskéren, gimnáziumi tanulmányait 1944-től 1948-ig a veszprémi Piarista Gimnáziumban, majd 1948-tól 1952-ig a jogutód Állami Gimnázium, később Lovassy László Gimnáziumban végezte. 1952-ben érettségizett, majd a Piarista Rendbe lépett Budapesten. Szerzetesnövendékként 1952-től 1959-ig teológiai tanulmányokat folytatott a Piarista Rend Főiskoláján.
Közben párhuzamosan 1955-től 1959-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarán magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Pappá szentelték 1958-ban.
1959-től 1967-ig a Piarista Rend kecskeméti gimnáziumában tanított és kollégiumi nevelő volt.
1967-től 1978-ig Budapesten a rendi növendékek prefektusa (elöljárója). Ugyanakkor a budapesti Piarista Gimnázium magyar-történelem, 1976-tól ének tanára is. Az iskolai diákkórust Kecskeméten és Budapesten is vezeti. A Piarista Főiskolán egyházi zenét, pedagógiát és ókeresztény irodalomtörténetet (patrológiát) tanít.
1976-tól 1979-ig a tartományfőnöki irodát vezeti, a rendtartomány jogi asszisztense. 1979-től 1985-ig a budapesti rendház főnöke, 1985-től 1998-ig a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója.
A piarista öregdiákok énekkarát, a Kalazancius (1983-tól Sík Sándor) kórust 1976-tól vezeti. A kórus később a Magyar Piarista Diákszövetség Sík Sándor Kamarakórusa néven szerepel.
Számos előadást tartott és cikket írt pedagógiai, egyháztörténeti és egyházzenei témákból. 3 évig a katolikus iskolák magyar szakfelügyeletét látta el az 1980-as években. 1978-ban Rómában rendtörténeti tanulmányokat végzett.

A Padányi Katolikus Iskolában

1998-tól tartományfőnöki engedéllyel a Veszprémi Érsekség szolgálatában a veszprémi Padányi Biró Márton Római Katolikus Iskola igazgatója és magyartanára. Rendszeres lelkipásztori kisegítő a veszprémi Regina Mundi plébánián.
Borián Tibor atya iskolánknak 1998-2006 között volt igazgatója. Így lehetősége nyílt szeretett városában, Veszprémben tanítani, nevelni a megye ifjúságát. Iskolánkban szigorú, következetes igazgatói munkája mellett a legtöbb időt a diákjaival való törődésre fordította. Tanítványai a magyar irodalom, történelem, fizika, matematika, kutatás, gyógyítás és a jog területén egyaránt jeleskednek.

Pedagógiai munkássága a Padányiban:

Igazgatósága idején jelentős mértékben gyarapodott a Padányi Iskola létszámában, infrastruktúrájában: a 930 nappali tagozatos diák az európai normáknak megfelelő új tornacsarnokot, iskolai éttermet, informatika szaktantermeket kapott. A tanítás tárgyi feltételei tovább bővültek.
Igazgatása alatt teljesedett ki a nyolcévfolyamos gimnáziumi képzés iskolánkban, valamint megmaradt - a régióban egyedüliként - az 1968-ban indított egészségügyi szakközépiskola egy megújult formája. Az iskolában folyó, érettségire épülő egészségügyi szakképzéseket és az akkreditált felnőttképzést is támogatta.
Igazgatása alatt vált az iskola 1999-től gyakorlóiskolává, amely a Pannon Egyetem (Veszprémi Egyetem) és a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola tanárjelölt hallgatóit egyaránt fogadja (idegen nyelvi, bölcsészeti, informatikai és kémiai tudományszakokon).
Borián atya szívügye volt iskolánk "Padányi Schola" középiskolai kórusának magas színvonalú működése. Az énekkar külföldi vendégszerepléseit szervezte (Salzburg, Bamberg, Kolozsvár, Krakkó, Tarnów), ezekkel a magyar kórus-művészet és városunk hírnevét is öregbítette.
Vezetése alatt bővültek az intézmény külföldi kapcsolatai: Bamberg, Passau, Hauzenberg (Németország), Angers (Franciaország), Kolozsvár (Erdély - Románia), Tarnów (Lengyelország).
Fontos feladatának tartotta, hogy diákjai ismerjék meg lakóhelyük történelmi és helytörténeti múltját. Piarista szerzetes tanárként törekedett az ifjúság magyarságtudatának fejlesztésére. Mint az '56-os budapesti események szemtanúja, meglátásairól, élményeiről előadást tartott a forradalom 50. évfordulója jegyében "Az utca túlsó oldalán" címmel a KÉSZ felkérésére.
Önzetlensége, szociális érzékenysége, humánuma nevelő erejű volt. Küldetésének érezte a betegek és elesettek segítését és diákjait erre ösztönözte.
Irányításával 2004-ben nyolcadik alkalommal rendezte meg az iskola a Veszprém Főegyházmegyei Szavalóversenyt, amelyen a főegyházmegye világnézettől függetlenül évről évre általános- és középiskolás 100-150 diákja vesz részt.
2003-2006-ig ő volt a Davidikum Római Katolikus Középiskolai és Főiskolai Kollégium igazgatója is. Egyedülállóan jó kapcsolat alakult ki a növendékek, a növendékek szülei, a kollégium igazgatója és nevelők között: így rendszeresek voltak a szülői értekezletek és folyamatos a kölcsönös tájékozódás.
Igazgatósága alatt iskolánk két tanárának és két végzős diákjának ítélte oda a veszprémi Brusznyai Árpád Alapítvány a Brusznyai-díjat.

Más veszprémi tevékenységei

Borián atya Veszprém város körzetének is aktív szereplője volt: mint a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi alelnöke, a Piarista Öregdiákok Szövetségének veszprémi elnöke, s a városi rendezvények gyakori látogatója.
Egyik kezdeményezője volt a veszprémi Piarista Templom orgonája és épülete felújításának, ahol havi rendszerességgel mutatott be szentmisét.
A Ranolder téri Szent Anna-kápolna rekonstrukciójából úgyszintén kivette részét, mely a megújuló Belváros szép színfoltja lett.
A Szent László templomban a német kisebbség kérésére német nyelvű szentmiséket mondott. A kisebbségi rendezvényeket is támogatta, például helyet adott rendezvényeiknek (Davidikum).
A Regina Mundi plébániatemplomban kisegítő plébánosként lelkipásztori feladatokat is ellátott.
Pedagógiai, egyháztörténeti és egyházzenei témákban rendszeresen publikált.

Elismerései Veszprémben

Tibor atyát a veszprémi székhelyű Brusznyai Árpád Alapítvány 2007. január 13-án a Pannon Egyetem aulájában Brusznyai Árpád Emlékéremmel tüntette ki. 2012-ben a város Pro Urbe díjjal ismerte el tevékenységét, 2015-ben pedig a veszprémi Pannon Egyetem Volkra Ottó-díjjal.

Megemlékezések

Kámánné Szőke Katalin tanárnő megemlékezése Tibor atyáról (PDF - 106,0 kiB)

Borián atya emlékezete a Magyarországi Piarista Rend honlapján (PDF - 181,4 kiB)

Toldi Éva: A "vég" folytatás... Borián Tibor atya emlékére - cikk, 2016.07.21. (PDF - 201,5 kiB)


A Padányi Katolikus Iskola közössége nevében:

Szabó László Miklós
igazgató

Közösségi szolgálat: partnerszervezetek listája FRISSÜLT

Ikt. sz.: 922./2016
Kelt: 2016. március 11
Lejárat: 2016. december 31
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Közösségi szolgálat: partnerszervezetek listája FRISSÜLT

Kedves 9-12. évfolyamos Diákjaink!

Az 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatosan, a Padányival együttműködési megállapodást kötött befogadó szervezetek listáját frissítettük, a dokumentum elérhető itt:

LETÖLTÉS (PDF - 336,2 kiB)


Magyarné Sipos Mária
igazgatóhelyettes
iskolai felelős

Ikt. sz.: 501./
Kelt:
Lejárat:
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

ÖSD-Vizsgaközpont: 2016. évi vizsgaidőszakok

Ikt. sz.: 732./2016
Kelt: 2016. augusztus 31
Lejárat: 2016. szeptember 15
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

FIGYELEM: 2016. január 1-től változott a B2 középfokú vizsga, erről bővebben:
MINTAFELADATSOR

NOIdőszakJelentkezési
határidő
Jelentkezési
lap letöltése
1.2016.
február 26-27.
2016.
január 28.
Lejárt
2.2016.
május 7-9.
2016.
április 4.
Lejárt
3.2016.
október 14-15.
2016.
szeptember 9.
Letöltés
(PDF - 986,2 kiB)
4.2016.
december 2-3.
2016.
november 4.
 • Egyéb információk: a letölthető Jelentkezési lapon megtalálhatja!
 • Vizsgaszabályzat: a Jelentkezési lap beadásával Ön elfogadja a vizsgahely vizsgaszabályzatát!
  (a Jelentkezési lap 2. és többi oldalán olvasható!)
 • A kinyomtatott, kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot juttassa el hozzánk!
 • Info-vonal: +36-70-201-2719

Magyarné Sipos Mária
némettanár, ÖSD-Vizsgaközpont vezetője

Tanévkezdési információk (2016/17.)

Ikt. sz.: 999./2016
Kelt: 2016. augusztus 18
Lejárat: 2016. szeptember 1
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Frissítve: 2016.08.19.

Tanévkezdési információk (2016/17.)

1. Belépés az Elektronikus ellenőrzőbe (MozaNapló)!

A tájékoztatókat, szükséges információikat Tanulóink és a Szülők elsősorban a MozaNaplón keresztül kapják meg. Kérjük, elsődlegesen innen informálódjanak!

2. Osztályozó/Javítóvizsgák

Időpontok:

 • 2016.08.22. hétfő 8:00 órakor: írásbeli vizsgák
 • 2016.08.23. kedd 8:00-tól: szóbeli vizsgák

Fontos:

Az érintett tanulók bizonyítványukat feltétlen hozzák el magukkal.
A konkrét szóbeli vizsgabeosztás szükséges információit az érintett tanulók és Szüleik a MozaNaplón keresztül kapják meg. Kérjük, elsősorban innen informálódjanak!

3. Tankönyvek átvétele

A tankönyvek átvétele az iskolai porta melletti termekben történik. A fizetős tanulók a tankönyvekkel együtt megkapják a KELLO által kiállított számlát, postai csekket, melyeken a további szükséges tudnivalók rajta lesznek.
Átvételi időpontok:

 • 1-4. évfolyam: 2016.08.26. péntek, 8:00 - 16:00 óra között
 • 5-8. évfolyam: 2016.08.29. hétfő, 8:00 - 17:00 óra között
 • 9-12. évfolyam: 2016.08.30. kedd, 8:00 - 17:00 óra között

KELLO-tájékoztató szülőknek (PDF - 222,3 kiB)

4. Iskolai étkeztetés igénylése, díjfizetés módjának változása

A 2016/17. tanév szeptemberétől az étkezési díjak befizetése az alábbi bankszámlára átutalással történik:

11748007-20195380

Az átutalásnál, illetve a bankszámlára történő befizetésnél kérjük, a közlemény-rovatban gyermek nevét és osztályát feltüntetni szíveskedjenek!

A szeptember havi étkezési igények jelzése

Az alábbi időpontokban lehetséges:

 • 2016. augusztus 22-26. (hétfő-péntek) 8:30-13:20 óra között.
 • Helyszín: az iskola pénztára, pénztáros: Kopnyik Péterné

Alsó tagozatos diákok esetében, ha a tanuló kedvezményes étkezésre jogosult, szeretnénk kérni, az erre vonatkozó igazolásokat is hozzák magukkal a fent jelzett időpontokban (családi pótlék, orvosi igazolások ... stb.)!

5. Gólyatábor a 9. évfolyamnak

 • Ideje: 2016. augusztus 29-30.

6. Veni Sancte és Tanévnyitó ünnepély

 • Időpont: 2016. augusztus 31. szerda, 17:00 órakor
 • Helyszín: az iskola tornacsarnoka
 • Megjelenés: az iskolai ünneplő öltözetben
 • A 2-4., a 6-8. és a 10-12. évfolyamosoknak hozniuk kell a bizonyítványukat, amelyet az osztályfőnöküknek adnak át.
 • Gyülekezés: az osztálytermekben 16:30-ig

7. Első tanítási nap

 • 2016. szeptember 1. csütörtök
Étkezési térítési díjfizetés változása!

Ikt. sz.: 996./2016
Kelt: 2016. június 17
Lejárat: 2016. december 31
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Étkezési térítési díjfizetés változása!

Tisztelt Szülők

A 2016/17. tanév szeptemberétől az étkezési díjak befizetése az alábbi bankszámlára átutalással történik:

11748007-20195380

Az átutalásnál, illetve a bankszámlára történő befizetésnél kérjük, a közlemény-rovatban gyermek nevét és osztályát feltüntetni szíveskedjenek!

A szeptember havi étkezési igények jelzése

Az alábbi időpontokban lehetséges:

2016. augusztus 22-26. (hétfő-péntek) 8:30-13:20 óra között.

Alsó tagozatos diákok esetébn, ha a tanuló kedvezményes étkezésre jogosult, szeretnénk kérni, az erre vonatkozó igazolásokat is hozzák magukkal a fent jelzett időpontokban (családi pótlék, orvosi igazolások ... stb.)!

Veszprém, 2016. július 20.


Szántóné Matuz Virág Eszter
gazdasági vezető

Közösség szolgálat - 9-12. évfolyamosoknak

Ikt. sz.: 840./2015
Kelt: 2015. augusztus 19
Lejárat: 2018. december 31
Tartalomjegyzék
Teljes archívum...

Tisztelt Szülők, Kedves Középiskolásaink!

A 2016. január 1. után megkezdett érettségi vizsga esetében már kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni.
Ezzel kapcsolatban segítséget nyújthat Önöknek az alábbi weblapunk:

Közösségi szolgálat

Veszprém, 2015. augusztus 19.


Magyarné Sipos Mária
igazgatóhelyettes

Az összes hirdetmény megtekintése


A weblaplekérésének dátuma: 2016. augusztus 31 szerda
© 1991-2016 - Padányi Katolikus Iskola, Veszprém (Hungary)