Ugrás a kezdőlapra!
Legutóbb frissített tartalmak:
  2022-08-18 Köszönetnyilvánítások támogatóinknak! (f ...
  2022-08-18 Egészségügyi képzéseink a 2022/2023. tan ...
  2022-08-18 "Örömre hívtál" - Forráspont (2022.09.17 ...
  2022-06-29 A 2021/2022. tanévzáró ünnepély (2022.06 ...
  2022-06-27 Öregdiákok (1879-től)
  2022-06-27 Kidobóbajnokság az alsó tagozatban (2022 ...
  2022-06-27 Focibajnokság az alsó tagozatban (2022.0 ...
  2022-06-27 Erdei iskola az alsó tagozatban (2022.06 ...
  2022-06-20 Te Deum (2022.06.15.)
  2022-06-20 Középiskolai sportnap (2022.06.14.)
2022. augusztus 18. csütörtök
Napi evangélium:

SZENTEK KALENDÁRIUMA:
Szent Agapitusz vértanú + 275, Szent Flórosz vértanú, Szent Ilona császárnő és özvegy + ~326, Szent Laurosz vértanú, Szent Rajnald, Szent Tarzíciusz vértanú + 257. Vác: a székesegyház felszentelése - Ünnep.
 
PARTNEREK

Ugrás a  Tótvázsonyi Tagiskola honlapjára
Tótvázsonyi
Tagiskola


Ugrás a Fenntartó, Veszprémi Érsekség honlapjára
A fenntartó
Veszprémi Érsekség


Ugrás a  Padányi Schola Alapítvány honlapjára

Ugrás Veszprém megyei jogú város honlapjára
VMJV Önkormányzata


Padányi
ÖSD
VizsgaközpontDExam
vizsgaközpontTehetségpont


Ugrás a  Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium honlapjára honlapjára
Davidikum
Kollégium


Ugrás a  Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium honlapjára honlapjára
Szaléziánum


Ugrás a  Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium honlapjára honlapjára
Eötvös Károly
Megyei
KönyvtárNKA-pályázatWacław Felczak
AlapítványÉpületenergetikai
fejlesztés1995: Alapító Okirat: A volt Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola

szám: 80/1995.

ALAPíTÓ OKIRAT

Mi, Dr. Szendi József veszprémi érsek, főpásztori tekintélyünkkel és az ifjúság katolikus-keresztény nevelése és oktatása iránt érzett felelősségünktől vezérelve ezen Alapító Okirattal a mai napon megalapítjuk 1995. szeptember 1-i hatállyal a veszprémi PADÁNYI BIRÓ MÁRTON RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA megnevezésű középiskolát, a Ranolder János püspök-elődünk által építtetett Veszprém, Szeglethy u. 6. szám alatti épületben, mely az 1991. évi XXXII. tv. 14§ alapján a Veszprémi Érsekség és Veszprém Megyei Jogú Város között létrejött megállapodás szerint 1995. július 1-vel újra egyházi tulajdon.

Jelen alapítással is a hívek üdvösségét szolgáló tanítói feladatunkat akarjuk hatékonyabbá tenni, hogy az embereket, főként az ifjúságot - miközben természetfölötti céljukhoz közelebb segítjük - személyiségük kibontakoztatásában is támogatni tudjuk az iskolai nevelés által. Ezt a küldetést a nagy iskolai hagyományokkal rendelkező Piarista Rend szellemiségével akarjuk teljesíteni. Azt akarjuk, hogy az oktató-nevelő munkát az a piarista szellemiség hassa át, melynek lényege az istenfélelem és minden teremtett érték megbecsülése.

A hagyományos gimnáziumi oktató-nevelői munka mellett kiemelkedően fontos feladata alapításunknak a fiatalok felkészítése a beteg, szenvedő embertársak ápolására, gondozására. A beteg, szenvedő ember sajátos módon tapasztalja meg az emberi lét korlátait, végességét, saját határait, s másokra való rászorultságát. "Gyógyítsátok a betegeket!" - kaptuk a felszólítást isteni Mesterünktől, és ezt a felszólítást igyekszünk megvalósítani amikor az egész embert, annak testét és lelkét megkülönböztetett szeretettel akarjuk szolgálni. Erre a szerető szolgálatra, melynek forrása maga a Végtelen Szeretet, nevelje rá az iskola növendékeit. Meggyőződésünk, hogy mindezzel nemcsak az egyes embernek, sőt nem is csak az Egyháznak, hanem a társadalomnak, az egész emberi közösségnek nyújthatunk pótolhatatlan szolgálatot.

Elvárásunk alapításunk nevelői, dolgozói és tanulói felé a törekvés a krisztusi értékrend megismerésére és a keresztény hit megélésére. Törekedjék mindenki a maga helyzetében és feladatkörében arra, hogy alapításunk ne csupán munkahely és iskola legyen, hanem példaadó szeretetközösség.

Kinyilvánítjuk egyben azon szándékunkat, hogy a veszprémi PADÁNYI BIRÓ MÁRTON RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA a Veszprémi Főegyházmegyén belül működő jogi személy, mint a főegyházmegyei iskolarendszer tagja. Egyházi főhatósága a Veszprémi Érseki Főhatóság, mely jogkörét a Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságán keresztül gyakorolja.

Kelt Veszprémben 1995. augusztus 6-án, Urunk Színeváltozása ünnepén.

Dr. Szendi József
veszprémi érsek

Ellenjegyezte:

Csoma János érseki helynök,
az Iskolabizottság elnöke


A weblaplekérésének dátuma: 2022. augusztus 18 csütörtök
© 1991-2022 - Padányi Katolikus Iskola, Veszprém (Hungary)