Ugrás a kezdőlapra!
Legutóbb frissített tartalmak:
  2020-05-30 COVID-19: A megelőzéshez a legfontosabb ...
  2020-05-30
  2020-05-30 KIFIR EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK - HI ...
  2020-05-30 Főpásztori rendelkezés a járványügyi kor ...
  2020-05-30 A Veszprémi Rendőrkapitányság Balesetmeg ...
  2020-05-30 Leendő 9.E osztályosoknak: egészségügyi ...
  2020-05-29 Legfrissebb tájékoztatás az EMMI-től (20 ...
  2020-05-29 Főpásztori rendelkezés a járványügyi kor ...
  2020-05-25 Zarándoklatok és táborok a Balaton-felvi ...
2020. május 30. szombat
Napi evangélium:

SZENTEK KALENDÁRIUMA:
Szent Baziliusz hitvalló +~360. Szent Emmelia hitvalló +~360. Szent I. Félix (Bódog) pápa és vértanú +274. Szent Ferdinánd király és hitvalló +1252. Szent István király ereklyéinek átvitele - emléknap, Szent Johanna (Janka, Jeanne d'Arc) szűz +1431.
 
PARTNEREK

Ugrás a Tótvázsonyi Tagiskola honlapjára
Tótvázsonyi
Tagiskola


Ugrás a Fenntartó, Veszprémi Érsekség honlapjára
A fenntartó
Veszprémi Érsekség


Ugrás a Padányi Schola Alapítvány honlapjára

Ugrás Veszprém megyei jogú város honlapjára
VMJV Önkormányzata


Padányi
ÖSD
VizsgaközpontDExam
vizsgaközpontTehetségpont


Ugrás a Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium honlapjára honlapjára
Davidikum
Kollégium


Ugrás a Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium honlapjára honlapjára
Szaléziánum


Ugrás a Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium honlapjára honlapjára
Eötvös Károly
Megyei
KönyvtárNKA-pályázatWacław Felczak
AlapítványÉpületenergetikai
fejlesztésHatártalanul 2014

7.A osztály pályázata

Mottónk: "...a népművészetet sem lehet pusztán albumokból, könyvekből megtanulni."
(Kós Károly)

A megvalósítandó tanulmányi kirándulás tartalma:

Erdélyi tájegységek népi művészete, épített és szellemi öröksége

Célunk: a népművészeti hagyományok élő értékként jelenjenek meg diákjaink előtt, ismerjék meg Erdély néprajzi tájegységeinek (Kalotaszeg, Mezőség, Székelyföld) népi építeszén, népviseletén, néptáncán s -zenéjén, népi mesterségein keresztül annak sajátos népi kultúráját. Célunk még: a diákokkal való találkozások erősítsék nemzeti összetartozásukat.

A tanulmányi kirándulás ideje: 2014. május 2-6.

Résztvevő diákok: 26 fő + 3 kísérőtanár

A tanulmányi kirándulás programja:

 1. nap:

  Veszprém -Nagykároly -Érmindszent- Szatmárnémeti

  Nagykárolyi városnézés: a neogótikus stílusban átépített Károlyi-kastély,az egykori angolkert megtekintése. Emlékezés Ady Endréről a gimnázium előtt (Ady: Üzenet egykori iskolámba, elmondja: Oszvald Balázs, az osztály okleveles, ezüst minősítést szerzett szavalója). Ki volt Károli Gáspár? - emlékezés a város szülöttjéről a református templomnál - közös ima. Az Ady-emlékkiállítás megtekintése Érmindszenten - feladatlap kérdésekkel, páros munka +szavalat (Ady Endre:Az Értől az Óceánig)
  Látogatás iskolánk testvériskolájába, a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumba - találkozás az iskola 7. osztályos tanulóival. Rövid ki-kicsoda: osztálybemutató, ismerkedő játékok. Közös koszorúzás a Kölcsey-szobornál- közös Himnusz szavalat. Városbemutató-ismertető: vezetik a helyi 7. osztályos tanulók.
  Közös tevékenység: 1. irodalmi vetélkedő, témája: Arany János: Toldi, székely népballadák és mondák ( előre megadott jegyzék alapján) Készülés: korábban a tanév során. 2. Közös népdaléneklés ( egy-egy hozott erdélyi népdal+ új tanulása a helyiek javaslata alapján a két osztály közös részvételével).

 2. nap:

  Szatmárnémeti - Erdőd - Ákos - Méra - Kolozsvár - Válaszút

  Az erdődi várkastély lábánál, a Petőfi-emlékkőnél megemlékezés Petőfi Sándor és Szendrey Júlia házasságkötéséről. Közös szavalat: Szeptember végén című vers. Az autóbuszban a diák-idegenvezetőtől kiselőadásban megismerjük a XII. században épült ákosi román stílusú református templomot. Ákoson rendhagyó rajzóra a román stílus stíluselemeinek felidézésével(csoportmunka).
  Méra: találkozás a helyi iskolásokkal, tanáraikkal. Tájház: Tötszegi Tekla tanár és viseletkutató előadása a kalotaszegi viseletről. Rendhagyó honismeret óra a "cifra Kalotaszeg" szokásairól. Találkozás helyi cigány zenészekkel (táncbemutató), beszélgetés magyarság-cigányság együttéléséről. Közös munka helyi diákokkal, segítség a Mérai napokra való felkészülésben. A Bivalymúzeum látogatása. Az utazás során kiselőadás a gótikus stílusjegyekről. Kolozsvárott városnézés a résztvevő diákok előadásaival. Az erdélyi kultúra legnagyobb alakjainak síremlékeit keressük fel a Házsongárdi temetőben, választott szövegrészletekkel idézzük meg emléküket.
  A neves népzene- és néprajzkutató Kallós Zoltán előadása a mezőségi kultúráról a Múzeumban, Erdély egyik legszebb és leggazdagabb néprajzi és népművészeti gyűjteményének megtekintése, majd daltanulás. Wass Albert emlékének felidézése a Bánffy-kastélynál - Wass Albert-idézetekkel. Találkozás csángó és szórványvidéki diákokkal, közös játék, mezőségi tánc- és daltanulás. A kollégium megajándékozása taneszközökkel, könyvekkel, játékokkal.

 3. nap:

  Válaszút - Bonchida - Pusztakamarás - Szászrégen - Maroshéviz - Gyergyószentmiklós (Gyilkos-tó, Békás-szoros?)- Csíksomlyó

  A stíluselemeket ötvöző Bánffy-kastély restaurálásának megtekintése. A pusztuló épített környezet mentésének lehetőségei -csoportos megbeszélés. A XIII. századi román stílusú templom megtekintése - a stílusjegyek ismertetése csoportmunkában tanulói kérdések szerkesztésével. Pusztakamarás - látogatás Sütő András szülőházához-koszorúzás, prózarészletek a magyarság megmaradásáról. Séta: a mezőségi falu építészetének jellemző vonásai - előzetesen kiosztott feladatlap kitöltése a kalotaszegi-mezőségi paraszti épületek összevetéséről, megbeszélés a buszon. Séta Szászrégenben, a szász polgári szakrális-nem szakrális építészet-kiselőadás az erdélyi szászokról.
  Maroshévízen rendhagyó kémia óra Székelyföld híres borvízforrásairól,a borvíz gyógyító hatásairól - borvízminta vétele, összetétele (csoportmunka). Mi a mofetta? - A székelyföldi fürdőhelyek vonzereje, Erdély fürdőkultúrája -(kiselőadás). Gyergyószentmiklóson városnézés - kiselőadások a székely székekről, valamint az örmény katolikusokról. Vallások Erdélyben és vallási tolerancia - vitaindító beszélgetés. Rövid pihenő a Gyilkos-tónál. Gyalogtúra a Békás-szorosban.
  Rövid megálló Madéfalván, az emlékmű megkoszorúzása. Látogatás a Csíksomlyói Szent István Gyermekotthonban. A gyermekotthon lakóinak megajándékozása iskolai felszerelésekkel, szükséges tárgyakkal. Kiselőadás a székely népszokásokról. A székely népdal - közös daltanulás.

 4. nap:

  Csíksomlyó - Csíkszereda - Szejkefürdő - Farkaslaka - Korond - Siklód - Marosvásárhely

  Csíksomlyón kiselőadás a búcsú történetéről, jelenéről. A kegytemplom látogatása. Kálvária -keresztút járás. ÖKO-program: lefele jövet a kálvárián összegyűjtjük a szemetet. Csíkszereda - Mikó-vár megtekintése: a Csíki Székely Múzeum és Skanzen gyűjteménye - összevetés: kalotaszegi-mezőségi-csíki népviselet és népi építészet eltérő és azonos jellegzetességei. Szelykefürdő: Orbán Balázs síremléke és a 12 székelykapu - emlékezés a sírnál - a székelykapuk egy-egy motívuma -egyéni rajzok. Farkaslaka: Tamási Áron szülőháza - rövid humoros dramatikus jelenet az Ábel a rengetegből. A székely humor - székely viccek- egyéni előadás.
  Korondon paraszti kézműves műhelyek megtekintése - fazekasság nálunk és itt- kiselőadás a székely kézművességről. Gyalogtúra Siklódra, a " hegyre szúrt székely skanzen-faluba" - az összehasonlító elemzés folytatása a népi építészetről. A rendhagyó rajzóra folytatása: székelykapuk egy-egy motívuma -egyéni rajzok készítése.
  Esti városnézés - a szecessziós városkép jellegzetességei - szecesszió Szatmárnémetiben és Marosvásárhelyen - megfigyelések összevetése. A nap folyamán készített összehasonlító elemzések tanulságai ( csoportmunka) Motívumok a székely kapukon - motivikus ismertetők - kis kiállítás a készült rajzokból.

 5. nap:

  Marosvásárhely - Torda - Körösfő - Bánffyhunyad - Felsőfüld - Nagyvárad - Veszprém

  A Kultúrpalota értékei: külső homlokzat, freskók, üvegablakok, Tükörterem, Képtár - székely balladák és népmondák felidézése - feladatlap kitöltése. Rövid ismertető a Kultúrpalotáról - kiselőadás. Tordán a sóbarlangban teszünk látogatást.
  A kirakodóvásár Körösfőn:a kalotaszegi varrottasok és viselet- motívumelemzés, ismeretek bővítése, megerősítése. Kiselőadás a körösfői református templomról. Bánffyhunyadon a XIII. századi református kazettás templomot tekintjük meg - mennyezeti kazetták elemzése csoportmunkában. A felsőfüldi fatemplom és freskói - biblikus jelenetek értelmezése (csoportmunka). Templomok a Kalotaszegben: a három templom összevetése feladatlap kitöltésével.
  Nagyvárad - Püspöki Székesegyház megtekintése: Szent László király legendái - történetek felelvenítése az irodalmi tanulmányokból (kiselőadások). Nagyszalontán meglátogatjuk a Szent Antal Gyermekvédelmi Központot, ahol átadjuk az iskolánk tanulói által cipősdobozba gyűjtött ajándékokat, valamint taneszközöket. A Gyermekotthon lakóival rövid megemlékezést tartunk az Arany János-emlékmúzeumnál - közös balladamondás (Arany János: A walesi bárdok).

  A programot 2014. június 4-én fakultatívan vállalt témanap zárja:
  "A múltunk megvan, a népünk él, és él még népünk művészete is" (Kós Károly - 1923) - mottó mentén felépített témanap az iskola felső tagozatos diákjainak résztvételével. Képes történelmi előadás Trianonról és következményeiről. Közös megemlékezés a szatmárnémeti testvériskola meghívott 7. osztályos diákjaival az iskolaudvaron- emlékfa ültetése. Diák-élménybeszámolók az útról. Népzenei koncert, a Kis Bakony Táncegyüttes bemutatója (mezőségi és kalotaszegi táncok), közös táncház. A nap célja, hogy erősítse a tanulók nemzeti identitását, a szülőföld szeretetét, fejlessze toleranciájukat. Célunk, hogy rálátást nyerjenek az erdélyi magyar népélet emlékeire, s a magyar nyelvterület szellemi és tárgyi hagyományainak megismerésével a múlt tisztelete, a hazához való kötődés erősödjék bennük.

7.B osztály pályázata

A tanulmányi kirándulás célja, tartalma:

Cél: A tanulók ismerjék meg Erdély természeti szépségeit, népművészeti hagyományait, népi kultúráját, szellemi hagyatékát. A Szent László Gyermekotthon (Tusnádfürdő) kis lakóival történő találkozáskor érezzék át, milyen is a nehézsorsú gyermekek élete a gyermekotthonba kerülésük előtt és mennyi szeretetet, törődést kapnak a bekerülésük után. A találkozáskor erősödjön a nemzeti összetartozás tudata.

 1. nap:

  Nagyváradon megtekintjük a Főszékesegyházat, tanulói kiselőadás Szent László legendájáról és a Hermáról, illetve a székesegyházról. Ezután továbbutazás Csucsára, ahol a Boncza-kastélyt nézzük meg. Tanulói előadásban elhangzik Ady életútja és egyik ismertebb verse, majd koszorúzással emlékezünk meg a költőről. Este érkezés Kolozsvárra, ahol felidézzük a szállásunk névadójának, Bethlen Katának alakját.

 2. nap:

  Kolozsváron a belvárosi séta után megnézzük a Szent Mihály székesegyházat, közös imát mondunk. Felkeressük a Házsongárdi temetőt, ahol felkutatjuk néhány jeles magyar honfitársunk sírját és megemlékezünk arról, miben alkottak maradandót. Felidézzük Mátyás király alakját egy hozzá fűződő monda elmesélésével ( A kolozsvári bíró ). Mátyás király szülőházánál kitöltünk egy totót, amely életével, uralkodásával kapcsolatos. Ezután a Tordai-hasadéknál tanulói kiselőadásban meghallgatjuk a sóbánya múltját, történetét is felelevenítjük a megtekintésekor. A szálláson érkezés után Tusnádfürdő történetének és szerepének felidézése a Monarchia idején. Este találkozás a Szent László Gyermekotthon lakóival, a hozott ajándékok átadása, beszélgetés.

 3. nap:

  Ellátogatunk a Szent Anna tóhoz, megismerjük beszámolóból keletkezésének történetét, a hozzá fűződő legendát. Megnézzük a mohos tőzeglápot, közben pedig felidézzük Benedek Elek alakját egy rövid meséjének felolvasásával. A torjai Büdös-barlangnál kiselőadásból megismerjük a mofetta kialakulását, működését, egészségre gyakorolt hatását. Ezután Bálványosvár romjainál felidézzük a vár történetét, legendáját. Délután közösen fát ültetünk a gyermekotthon lakóival, közös munkát végzünk velük a szebb környezetért és dalokat tanulunk együtt.

 4. nap:

  Csíksomlyón megnézzük a búcsújáró kegytemplomot, benne a Mária szoborral. Kiselőadást hallunk a barátok forrása kialakulásáról, történetéről, illetve a borvíz eredetéről, jellemzőiről, a forráshoz kapcsolódó legendáról. Ezután a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz látogatunk el. Beszámolóból megtudjuk a tó kialakulását, történetét, illetve a szoros létrejöttét. A kirakodóvásáron megismerjük a helyi mesterek népművészeti portékáit, felelevenítjük a tájhoz kapcsolódó népismereti tudnivalókat. Parajdon meglátogatjuk a sóbányát, Szovátán a Medve-tavat. Mindkettőről kiselőadást hallgatunk meg (keletkezés, jellemzők, egészségtani hatások). Este városnézés Marosvásárhelyen (szecessziós városkép), közben a székely ember jellemzőit vitatjuk meg, székely vicceket, góbéságokat elevenítünk fel.

 5. nap:

  Marosvásárhelyen a kultúrpalota különleges értékeinek megtekintése: külső homlokzat, üvegablakok, freskós, Tükörterem. Rajzokat készítünk a freskókról vagy az üvegablakokról. Körösfőn megnézzük a református templomot és a kirakodóvásárt. Előadás a kalotaszegi népi viseletről, népi motívumokról. Bánffyhunyadon a református kazettás templomot látogatjuk meg, kiselőadás keretében megismerkedünk a templom történetével, látnivalóival. Hazafele még egy rövid sétát teszünk Nagyváradon, ahol felidézzük a látottakat.

A programot 2014. június 4-én témanappal zárjuk.

Középiskolás tanulók pályázata

Első út: április 7-11. Párcium: Szatmárnémeti és környéke
Utunk során olyan költők és írók életművét igyekszünk megismerni, akik kötődnek a Partiumhoz (pl. Arany János, Kazinczy Ferenc, Petőfi Sándor, Kölcsey Ferenc, Ady Endre, Kaffka Margit, Kovács András Ferenc, Dsida Jenő). Célunk, hogy ezek az ismeretek a veszprémi Padányi Iskola szélesebb közönségéhez eljussanak:a projektmunkában elkészült füzet sokszorasítása, illetve az internet általi közzététele: megjelentetjük mindkét iskola honlapján, és a Padányi Iskola évkönyvének egy beszámolójában. Az elkészült kisfilm vetítése az iskola középiskolás diákközösségének.
A fogadó iskola előcsarnokában (Kölcsey Ferenc Főgimnázium) kiállítást szervezünk, amely bemutatja a két régiót: Veszprémet és környékét, illetve Szatmárnémetit. Bemutatásra kerül a két iskola története, a testvériskolai kapcsolat eddigi eseménysora.

Április 7.: A diákok csoportmunkában dolgoznak az iskola informatikai szaktantermében. Egyrészt sorra kerül a közös honlap elkészítése, másrészt azoknak az íróknak, költőknek az életművéhez keresnek adatokat, akik a két tájegységhez kötődnek. Kiválasztják a tevékenység mottóját, és "idézet-láncot" fűznek a Bakonyról, a Balatonról, Veszprémről, Szatmárról és a Partiumról írt versekből vagy prózai alkotásokból.

Április 8.: Városnézés- a diákok csoportokba osztva járják a várost, fényképrészletek alapján azonosítják a különböző épületeket, és megpróbálják azok építési stílusát is beazonosítani.Idézetek alapján azonosítják és felkeresik a városban található költők és magyar történelmi személyiségek szobrait, emléktábláit, fényképeket készítenek. A tevékenység záróakkordjaként közös koszorúzásra és rövid ünnepi megemklékezésre kerül sor Kölcsey Ferenc mellszobránál.
Látogatás a Római Katolikus Püspöki palotában. Megtekintjük a püspökség könyvtárát, a kápolnát, amelyben az az oltár áll, amely előtt Petőfi és Szendrey Júlia örök hűséget esküdtek egymásnak. Riportkészítés a szatmárnémeti püspök atyával vagy helynökével s a könyvtárossal.

Április 9.: A reggeli órákban indul a két csoport, közös sétával idézzük fel a nagybányai festőiskola légkörét (rendhagyó művészettörténet óra). Az István-toronyból megtekintjük Nagybánya környékét. Meglátogatjuk az Ásványtani Múzeumot, ahol a környék geológiájával ismerkedhetünk meg.
Meglátogatjuk a koltói kastélyt, ahol Petőfi és Szendrey Júlia mézesheteiket töltötték. Megtisztítjuk a vár környékét a szeméttől, majd a kastély tövében versekkel idézzük meg irodalmunk egyik legszebb szerelmének hangulatát. Végül közösen helyezzük el koszorúinkat, majd a szomszédos Misztótfaluban megtekintjük a magyar nyelvű nyomdászat első emlékleit.

Április 10.: Nagykárolyban meglátogatjuk a Károlyi-kastélyt, a régi vármegyeházát, ahol Petőfi Sándor és Szendrey Júlia megismerkedtek. A Károlyi grófok hajdani kriptájának meglátogatása kézzelfoghatóvá teszi a közös történelmi múltunkat egy rendhagyó történelem óra kereti között. Adyfalván Ady Endre szülőházánál, majd Nagyváradon is az Ady emlékhelyek felkeresésekor rendhagyó irodalom órát tartunk. A rendhagyó órák legfőbb célja az elméleti ismeretek tapasztalativá tétele.
Nagyváradi sétánkat a barokk püspüki palota és székesegyház meglátogatásával kezdjük, megtekintjük az egyháztörténeti kiállítást, Szent László hermájának itt őrzött másolatát. A püspöki palota kertjében Szent László királyunk szobra előtt felidézzük Várad alapításának legendáját. Sétánkat Ady és a holnaposok nyomát kutatva folytatjuk, megtekintjük a holnaposok szoborcsoportját a város központjában, versekkel idézve emléküket. A Bémer tér, a Szent László-templom és a Fekete Sas-palota épületeit meglátogatva felidézzük a XX. század eleji polgári város légkörét. Sétánkat az Ady Múzeumnál zárjuk, hol az egykori "Mülleráj" épületében berendezett múzeumban megtekintjük az Ady relikviákat, rövid irodalmi műsorral és koszorúzással tisztelgünk Ady emléke előtt.

Április 11: A találkozó zárása. A diákok csoportokban véglegesítik az információs füzet anyagát, majd egy csoport megszerkeszti, kinyomtatja. Amíg ők dolgoznak az előre elkészített, az irodalmi emlékhelyekhez, személyiségekhez kötődő kvízkérdések csoportversenyben kerülnek feldolgozásra. Bemutatásra kerül az elmúlt napok eseményeit feldolgozó kisfilm, illetve a fényképekből készült kiállítás.


A weblaplekérésének dátuma: 2020. május 30 szombat
© 1991-2020 - Padányi Katolikus Iskola, Veszprém (Hungary)